Viziunea unei femei care conduce,

viziunea unei femei care conduce îngrijorat de vederea ta

UN Women coordonează și susține activitatea sistemului ONU în promovarea egalității de gen, precum și toate negocierile și acordurile ce au tangență cu Agenda UN Women avansează poziționarea viziunea unei femei care conduce de gen ca o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și pentru o societate mai incluzivă. Statutul femeilor Egalitatea de gen este nu doar un drept fundamental.

Atingerea egalității de gen aduce numeroase beneficii de ordin social și economic. Abilitarea femeilor stimulează economii prospere, impulsionând productivitatea și dezvoltarea.

viziunea unei femei care conduce factori pentru vedere

Cu toate acestea, inegalitățile de gen rămân adânc înrădăcinate în fiecare societate. Femeile nu au acces la locuri decente de muncă, se confruntă cu divizarea pe domenii profesionale și sunt remunerate mai prost decât bărbații. Foarte des li se refuză accesul la studii și îngrijire medicală de bază.

viziunea unei femei care conduce acuitatea vizuală 0 cât

În toată lumea femeile suferă de violență și discriminare. Ele sunt subreprezentate în rândul decidenților din politică și economie.

De-a lungul deceniilor, ONU a înregistrat progrese semnificative în promovarea egalității de gen, inclusiv prin semnarea acordurilor de referință precum Declarația și Platforma de acțiune de la Beijingși Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor CEDAW. În activitatea sa mondială de abilitare și promovare a drepturilor femeilor, UN Women are următoarele roluri: să sprijine organisme interguvernamentalecum ar fi Comisia pentru statutul femeilorîn elaborarea politicilor, a standardelor internaționale și a normelor; să ajute statele membre să pună în aplicare aceste standarde, fiind gata să ofere asistență tehnică și financiară adecvată pentru țările care o solicită, și să încheie parteneriate eficiente cu organizații ale societății civile; să conducă și să coordoneze activitatea sistemului ONU în domeniul egalității de genprecum și să promoveze răspunderea, inclusiv printr-o monitorizare periodică a progreselor înregistrate la nivelul întregului sistem.

viziunea unei femei care conduce ochi tic cu vedere slabă

Perspectiva istorică Timp de mulți ani, ONU s-a confruntat cu dificultăți serioase în promovarea egalității de gen la nivel internațional, inclusiv finanțare insuficientă și lipsa unei entități recunoscute care ar dirija eforturile ONU în acest domeniu. Astfel, statele membre ale ONU au făcut un pas istoric către intensificarea progresului în realizarea obiectivelor ONU în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor.

Înființarea UN Women a făcut parte din agenda de reformă a ONU, reunind resurse și mandate pentru obținerea unui impact mai mare.

viziunea unei femei care conduce 85% la vedere

Într-o privire Noutăți.

Asevedeași